Poplatek „za odpady“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města Příbora na svém 23. zasedání jednomyslně rozhodlo o poplatku „za odpady“ ve výši 552 Kč za rok.

Jde o navýšení o 60 Kč, tedy 5 Kč za měsíc, které bylo vynuceno výrazným navýšením takřka všech vstupů, které ovlivňují rozpočet odpadového hospodářství ve všech městech. Jde zejména o navýšení cen za pohonné hmoty cca o 30 %, navýšení skládkovného u směsného odpadu o 78 %, u objemného odpadu o 30 % atd. Výrazné je i navýšení ceny bioodpadu odevzdaného na kompostárně. Občané města sice na kompostárně odevzdávají odpad zdarma, firma jej však poté účtuje městu (nejde tedy jen o odpad z „hnědých popelnic“). Cena za uložení bioodpadu na příborské kompostárně vzroste v příštím roce o 38 %, další zvýšení nás čeká v roce 2023.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v Příboře vzroste po třech letech o 12 %, tedy přibližně o tříletou míru inflace. Ve srovnání s okolními obcemi i ve srovnání s jinými městy nad 8 000 obyvatel v ČR jde o navýšení mírné. Takto mírné navýšení si můžeme dovolit díky nízkému množství směsného komunálního odpadu (odpadu z „černých popelnic“) za rok na osobu. Stávající hodnota kolem 120 kg/os/rok dává naději, že se našeho města nebude ani příští rok týkat výrazné navýšení skládkovacího poplatku z 500 na 900 Kč. Stále tedy platí, že se nám třídění vyplácí a že díky dobrým výsledkům v třídění budeme mít i v roce 2022 výrazně nižší poplatky než jiná města naší republiky. Je však nutné upozornit, že pro rok 2023 očekáváme další zvýšení vstupů a je tedy pravděpodobné, že se poplatek v budoucnu ještě dále zvýší. Zda budeme atakovat ceny uvedené na přiložené mapce, to bude dáno do značné míry tím, zda dokážeme ještě i v dalších letech snižovat množství směsného a objemného odpadu. Směsný odpad lze minimalizovat důsledným tříděním, objemný např. využíváním nového re-use centra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *