Památky a zajímavosti

Kaple

Kaple byla postavena v roce 1936 z iniciativy Katolické omladiny Prchalova za vydatné pomoci všech občanů.

Kamenný kříž

Kamenný kříž z roku 1885 u staré polní cesty vedoucí z Prchalova do Příbora stojí na dvou šestibokých podstavcích, na nichž je nápis v němčině.
V překladu znamená:

Já jsem vzkříšení a život
Založeno Arnoldem a Annou Peřinovými 1885

Socha Panny Marie

Socha Panny Marie stojí u staré polní cesty vedoucí z Prchalova do Příbora. Původně zde stála boží muka, pak roku 1616 dřevěná kaple s oltářem, v roce 1700 byla vichřicí zbořená. Nově postavená kaple v roce 1713 byla kamenná. Tomuto místu se říkalo u sv. Marka. V roce 1743 byl u kaple postaven kamenný kříž, v roce 1787 byla kaple zrušena. Kříž zůstal, ale časem zbyl jen podstavec. V roce 1900 postavili na podstavec sochu Panny Marie Arnold a Anna Peřinovi z Příbora. V dnešní době je socha značně zničená..

Vpředu je nápis:
M.D. tj. Mater Dei – Matka Boží

G.D. tj. Genetrix Dei – Rodička Boží
D.D. tj. Domina Dei – Královna Boží