Členové

Složení

Zastupitelstvo města Příbora na ustavujícím zasedání dne 01.11.2018 zřídilo Osadní výbor Prchalov o počtu 7 členů. 

PŘEDSEDA: 
Ivo Lacný, tel. 602 572 983, email: ivolacny@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:
Alena Sochová, tel. 721 184 155,email: sochovaa@email.cz

ČLENOVÉ: 
Marcela Rozsypalová tel.: 777 692 760, email: marci.rozsypalova@centrum.cz

Antonín Volný, tel. 731 535 958, email: Volny.A@seznam.cz

PhDr. Marie Monsportová, tel. 607 900 771, email: maunka@seznam.cz

Věra Volná, tel:  603 885 270, email: verka.volna@seznam.cz

Pavel Dušánek, tel: ….., email: dusankova.jana@email.cz