Knihovna

O zřízení místní knihovny na Prchalově rozhodli členové Obecního úřadu Prchalov v roce 1928, aby zajistili pro občany obce možnost se nejen vzdělávat, ale také nabídnout možnost seznámit s historii, poučit se při práci na poli o novinkách a zkušenostech ostatních nejen zemědělců, ale i v oblasti literatury a pro mládež pohádek a povídek.  

Protože v obci nebyla budova, kde by se dala knihovna umístit, dohodli se s hasiči, že jim hasiči v nově postavené hasičárně dovolí postavit skříň, kde by byly knihy uloženy. Prvním knihovníkem byl starosta obce Josef Juřena. Tato služba byla poskytována bezplatně jak pro čtenáře, tak bez odměn pro knihovníka. V roce 1958 knihovnické služby převzala studentka Marie Polášková. V budově hasičárny byly výpůjčky prováděny až do roku 1973, kdy byla v obci v rámci „Akce Z“ postavena budova pro potřeby Jednoty – spotřebního družstva, ale současně byly v objektu zřízeny prostory pro obecní úřad a pro knihovnu a společenská místnost pro konání kulturních akci pořádaných organizacemi v obci.

V roce 1976 došlo ke sloučení obce Prchalova s Příborem a místní knihovna se stala součástí městské knihovny s oběžným  výměnným fondem. To zaručuje vhodnou obměnu knižního fondu a pro čtenáře větší výběr četby.“ Tolik z místní kroniky

Po rekonstrukci Obecního domu na Prchalově dostala nové prostory i vybavení místní knihovna. V současné době tvoří většinu návštěvníků dospělí čtenáři. Rovněž si vážíme každého předškolního čtenáře, se kterým rodiče do knihovny zavítají.

 

Půjčovní doba:  úterý 14,00 – 17,00 hodin.

Roční půjčovné:

Dospělí                50,- Kč

Děti                       30,- Kč

V knihovně je volně přístupný internet k volnému použiti.