Obecní dům

Obecní dům byl vystavěn v roce 1973. Do té doby neměl místní národní výbor žádnou svou budovu, úřadoval v hasičské zbrojnici. V nové budově Obecního domu, která byla vystavěna v akci „Z“, byl i obchod Jednoty Nový Jičín. Naši občané v akci „Z“ odpracovali mnoho hodin bez nároku na odměnu. Obec tak získala prostory pro schůzovní činnost, místnost pro knihovnu, která taky sídlila v hasičské zbrojnici. V současnosti je prostor bývalého obchodu pronajat.