Obnova povrchu místní komunikace v Prchalově

Společnost EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava a Městský úřad v Příboře tímto informují občany na Prchalově, že v době od 13.9.2021 bude společnost EUROVIA provádět obnovu povrchů místních komunikací na Prchalově. Rozsah oprav je znázorněn na přiloženém situačním snímku. Předmětem oprav bude odfrézování cca 5 cm vrstvy stávající vozovky, vyspravení poškozených lokálních míst, penetrační spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy živičného povrchu v tloušťce 5 cm.

Plánovaný předpoklad postupu prací je následující:

V pondělí 13. a v úterý 14.9.2021 se bude odfrézovávat povrch komunikací v celé šíři. V tyto dny bude možné se zvýšenou opatrností komunikace užívat.

Ve středu 15. a ve čtvrtek 16.9.2021 je naplánován spojovací postřik a vlastní pokládka živice. Pokládka živice bude probíhat po polovinách, takže při zvýšené opatrnosti bude možné i tyto dny komunikaci využívat.

Po dobu provádění prací prosíme občany Prchalova, aby se řídili pokyny dodavatelské firmy, která bude upřesňovat konkrétní průběh prací podle povětrnostních podmínek.

Dodavatel doporučuje, především v době, kdy bude prováděn spojovací postřik a pokládka vrchní vrstvy vozovky, aby občané využívali komunikaci pouze v nezbytných případech a minimalizovali tak znečištění svých vozidel a také možnost kolizí. Zároveň prosí, aby po dobu stavebních prací na dotčených komunikacích neodstavovali svá vozidla.

Autobusová doprava po dobu opravy místní komunikace nebude omezena.

Kontaktní osoby:

Za společnost EUROVIA:
Robin Vajda – 731 602 604,  Ing. Vladimír Klíč – tel. 602 702 331

Za Městský úřad Příbor: Emil Šilar – tel. 737 345 689

Oprava úseku místní komunikace od tunelu po konec zastavěné části obce je objednána a hrazena městem Příbor.

Zbývající část místní komunikace na Prchalově, v úseku od tunelu po odbočku do Skotnice, bude opravena z prostředků Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava (ŘSD) a bude realizována po dokončení výběrového řízení, které v současné době na ŘSD probíhá. I přes oboustrannou snahu města a ŘSD se nepodařilo skloubit obě akce časově najednou, protože město Příbor je vázáno časovými limity dotačního titulu, z něhož je část prací hrazena a naopak ŘSD nemohlo začít dříve s výběrem zhotovitele na svou část z důvodu jejich vnitřních předpisů. O zahájení prací na této části místní komunikace budou občané znovu informováni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *