Daily Archives: 10.9.2021

Obnova povrchu místní komunikace v Prchalově

Společnost EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava a Městský úřad v Příboře tímto informují občany na Prchalově, že v době od 13.9.2021 bude společnost EUROVIA provádět obnovu povrchů místních komunikací na Prchalově. Rozsah oprav je znázorněn na přiloženém situačním snímku. Předmětem oprav bude odfrézování cca 5 cm vrstvy stávající vozovky, vyspravení poškozených lokálních míst, penetrační spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy živičného povrchu… Read more »