Novinky v platbách za místní poplatky

Na Městském úřadě Příbor bylo rozhodnuto, že od příštího roku 2021 nebudou občanům města distribuovány složenky k zaplacení místních poplatků, a to za svoz komunálního odpadu a ze psů. Složenky budou nově zasílány pouze těm občanům, kteří se do města přistěhují v průběhu roku.

Přestože přibývá občanů, kteří využívají levnější a pohodlnější způsob platby (bezhotovostní převod), stále nejoblíbenější formou úhrady zůstává platba v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Příbor. Doporučujeme tedy všem občanům, aby si složenky (komunální odpad i pes), které obdrželi v loňském roce nebo které ještě letos najdou ve svých schránkách ponechali a mohli je využít k hrazení místních poplatků v dalších letech.  Na složenkách je předtištěno jak číslo účtu města, tak jedinečný variabilní symbol, který má každý občan ve městě Příbor přidělen od roku 2019. Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu trvání poplatkové povinnosti. Poplatník, který má zaregistrovaného psa má variabilní symboly dva, jeden na poplatek za svoz odpadu a druhý za psa. Variabilní symbol i další informace pro hrazení jednotlivých poplatků získají občané také po zaregistrování se na webových stránkách města Příbor, na Portálu občana.

Žádáme občany, aby nezaměňovali čísla účtů a variabilní symboly pro platby místních poplatků a správně používali: • pro zaplacení místního poplatku za svoz odpadu číslo účtu: 27-1290010227/0100, • pro zaplacení místního poplatku ze psů: 19-2225801/0100. Splatnost pro zaplacení poplatku za komunální odpad je: • jednorázově, nejpozději do 31. května, • nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. května a do 30. září příslušného kalendářního roku. Splatnost pro zaplacení poplatku ze psů je: • jednorázově, činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka až 500,- Kč, do 31. března, • ve dvou splátkách, činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka nad 500 Kč, do 31. března a do 31. října, příslušného kalendářního roku. Poplatky můžete zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Příbor, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na pobočce České pošty.

Pro další informace k variabilním symbolům můžete kontaktovat pracovnice odboru finančního, v záležitosti místního poplatku za komunální odpad: paní Alici Buczkovou, tel: 556 455 434, e-mail: buczkova@pribor-mesto.cz, a v záležitosti místního poplatku ze psů: Mgr. Martinu Ryndovou, tel: 556 455 432, e-mail: ryndova@pribor-mesto.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *