Monthly Archives: Červen 2020

Aktuální informace k řešení problematiky nakládání s odpadní vodou u rodinných domů, které nejsou napojeny na kanalizační řad (síť)

Většina domácností ve městě je napojena na kanalizační řad (síť), jedná se zejména o bytové domy na sídlištích a rodinné domy v přilehlých čtvrtích. V okrajových částech města včetně jeho místních částí (Hájov, Prchalov) tato možnost není. Dalšímu rozšiřování kanalizační sítě brání nevýhodný poměr investičních nákladů na vybudování kanalizace vztažený k počtu připojených obyvatel (domácností). Tento poměr je zohledněn jako jedna z podmínek i ve… Read more »