Opravy místní komunikace na Prchalově

Městský úřad v Příboře, odbor investic, rozvoje a právy majetku, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a stavební firmou EUROVIA, a.s. tímto informují obyvatele Prchalova, že počínaje pondělím 29.11.2021 budou zahájeny práce na opravách místní komunikace procházející přes Prchalov, a to postupně v těchto úsecích:

  • Poškozený úsek za obcí před ČSPHM v Borovci – akci zabezpečuje a financuje město Příbor
  • Úsek od tunelu na hranici s obcí Skotnice – akci zabezpečuje a financuje ŘSD ČR, Správa Ostrava jako reciprocitu za používání tohoto úseku při výstavbě tunelu.

Na obou částech se postupně od 29.11.2021 provede odfrézování vrchní vrstvy vozovky a následně podle povětrnostních podmínek se bude klást nový povrch.

Aktuální předpoklad k 25.11.2021:

Pokládka nového živičného povrchu na 1. úseku – 2. 12. 2021

Pokládka na 2. úseku od tunelu ke Skotnici – 6. – 8. 12. 2021

Práce na 1. úseku budou probíhat převážně za plného provozu po polovinách vozovky.

Práce na 2. úseku budou prováděny za plné uzavírky s tím, že nebude obsloužena autobusová zastávka u Bönischů. Autobusy budou zajíždět k zastávce u Simprů a tam se otáčet. Viz informace ODIS.

Za krátkodobé komplikace v dopravě se všichni zúčastněni předem omlouvají a prosí občany, aby respektovali pokyny zástupců provádějící firmy a snažili se po dobu provádění prací, zvláště pak v době pokládky živičné vrstvy, co nejméně využívat opravované úseky a dbali na svou bezpečnost.

Kontaktní osoby:

Za zhotovitele, firmu EUROVIA, a.s.   – Ing. Klíč 602 702 331

Za MÚ Příbor – Emil Šilar  737 345 689

1 thought on “Opravy místní komunikace na Prchalově

  1. Tomáš

    Děkujeme za informaci aspoň tady, když na nás Příbor očividně kašle a nikde žádná informace dopředu.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *