Jednání s firmou Eurovia

Ve věci realizace stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ proběhlo dne 29.06.2020 jednání za účasti osadního výboru se zástupci firmy. Předmětem jednání byla plánovaná úplná uzavírka místní komunikace vedoucí Prchalovem v termínu od 15.07.2020 do 31.08.2020 a podání informací o dalším postupu prací na výstavbě „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“. Zápis ze schůzky si můžete přečíst zde: Zápis ze schůzky… Read more »

Oznámení o úplné uzavírce pozemní komunikace vedoucí Prchalovem v místě nového tunelu a dočasné změně jízdního řádu v rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“

Firma EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 oznamuje, že v rámci stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ dojde v místě nového tunelu k úplné uzavírce pozemní komunikace vedoucí místní částí Prchalov. Uzavírka platí pro všechna vozidla mimo vozidel stavby. Důvodem je realizace nové konstrukce vozovky, kterou nelze provádět po polovinách. Z důvodu uzavírky bude změna také v jízdních řádech autobusové… Read more »

Aktuální informace k řešení problematiky nakládání s odpadní vodou u rodinných domů, které nejsou napojeny na kanalizační řad (síť)

Většina domácností ve městě je napojena na kanalizační řad (síť), jedná se zejména o bytové domy na sídlištích a rodinné domy v přilehlých čtvrtích. V okrajových částech města včetně jeho místních částí (Hájov, Prchalov) tato možnost není. Dalšímu rozšiřování kanalizační sítě brání nevýhodný poměr investičních nákladů na vybudování kanalizace vztažený k počtu připojených obyvatel (domácností). Tento poměr je zohledněn jako jedna z podmínek i ve… Read more »

Novinky v platbách za místní poplatky

Na Městském úřadě Příbor bylo rozhodnuto, že od příštího roku 2021 nebudou občanům města distribuovány složenky k zaplacení místních poplatků, a to za svoz komunálního odpadu a ze psů. Složenky budou nově zasílány pouze těm občanům, kteří se do města přistěhují v průběhu roku. Přestože přibývá občanů, kteří využívají levnější a pohodlnější způsob platby (bezhotovostní převod), stále nejoblíbenější formou úhrady zůstává platba… Read more »

Sousedské posezení s promítáním

Osadní výbor Prchalov a SDH Prchalov Vás srdečně zvou na první letošní SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, které se uskuteční v pátek 31. ledna 2020 od 19 hodin v Obecním domě na Prchalově, tentokrát spojené s promítáním záznamu o loňských Prchalovských dožínkách. Věříme, že si přijdete popovídat a sdělit své náměty a názory na dění v obci.

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu

Jednou z hlavních změn v roce 2020 je změna frekvence svozu směsného komunálního odpadu na interval 1 x za 3 týdny od RD a 1 x týdně ze sídlištní zástavby. Svozovým dnem bude středa. Tento nový svoz bude zahájen 8.1.2020. Informaci o tom, ve který konkrétní den proběhne svoz, najdete v přiloženém harmonogramu svozu. Harmonogramy budou nejpozději v průběhu ledna distribuovány do domácností v RD…. Read more »