Opravy místní komunikace na Prchalově

Městský úřad v Příboře, odbor investic, rozvoje a právy majetku, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a stavební firmou EUROVIA, a.s. tímto informují obyvatele Prchalova, že počínaje pondělím 29.11.2021 budou zahájeny práce na opravách místní komunikace procházející přes Prchalov, a to postupně v těchto úsecích: Poškozený úsek za obcí před ČSPHM v Borovci – akci zabezpečuje a financuje město Příbor Úsek od… Read more »

Dožínky

Krásné počasí a nadšení místních občanů v sobotu 4. září 2021 přispělo k velmi vydařenému druhému ročníku zábavného odpoledne „Baví se celá rodina aneb Prchalovské dožínky“. Koňské spřežení, dechová hudba, krojovaný průvod, kolony traktorů z minulého století i moderní technika doplněná alegorickými vozy projela po poledni obcí tam i zpět. Nadšení diváci podél cesty vítali projíždějící slavnostní průvod, na kterém bylo vidět, že se… Read more »

Obnova povrchu místní komunikace v Prchalově

Společnost EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava a Městský úřad v Příboře tímto informují občany na Prchalově, že v době od 13.9.2021 bude společnost EUROVIA provádět obnovu povrchů místních komunikací na Prchalově. Rozsah oprav je znázorněn na přiloženém situačním snímku. Předmětem oprav bude odfrézování cca 5 cm vrstvy stávající vozovky, vyspravení poškozených lokálních míst, penetrační spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy živičného povrchu… Read more »

Vaječina

Vážení občané, Sbor dobrovolných hasičů Prchalov Vás chce pozvat dne 23.května od 14 hodin na Svatodušní vycházku, která bude probíhat dle aktuálně platných nařízení vlády a bez živé hudby. Připraveno bude občerstvení (pivo, nealko) a taky nějaké sladkosti pro děti a samozřejmě čerstvě připravená vaječina. Pokud chcete přispět sboru a donést vajíčka nebo špek, tak budeme moc rádi a to… Read more »